หมูหันหนังกรอบ

บริการหมูหันนอกสถานที่งานแต่งงานที่โรงแรมเรือรัษฎาจังหวัดตรังมีอดีตนายกมาเป็นประธานครั้งนี้ค่ะ....งานวันที่7มกราคม2560 ช่วงที่มาน้ำท่วมหนักภาคใต้ฝนตกตลอดทั้งวันวังใหญ่หมูหันก็บริการเต็มที่ให้งานสำเร็จด้วยดีค่ะ...
Visitors: 4,013,502