หมูฮ่องกงสด

หมูหันสด

ขนาดน้ำหนัก 2.5 ถีง  3  กืโลกรัม

สำหรับทำหมูหันฮ่องกง โต๊ะจีน 

คุณภาพเกรด AAA สำหรับภัตตราคาร โรงแรม

Visitors: 4,014,297